แก้ไขปัญหาปริ้นเตอร์ Epson L200 ขึ้น error message ว่า ink pads are at the end of their service life | www.chumchonburi.com

แก้ไขปัญหาปริ้นเตอร์ Epson L200 ขึ้น error message ว่า ink pads are at the end of their service life

ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ เป็นภาษาอังกฤษนะครับ

Resetter Adjustment Program Epson L200

Suddenly, Appear Message at Epson L200
" The printer`s ink pads are at the end of their service life. please contact epson support "
could not print, every time we print appear message error or car see at the picture above.

Resetter Epson L200 & The methods:
1. Turn on Epson L200 and make sure Epson L200 Connected to computer and
had installed driver.
2. The do Resetter Epson L200 with double click file "Adjprogram.exe"
3. Click " Accept" Particular Adjusment mode - Choose "Waste Ink Pad Counter Reset"
click " Check" - More " Main Pad Counter , Fl Box Counter , ink tube Counter"
then click - Initialization - " Finish
4. The next step turn of Epson L200, then take of power cable.
5. The last step take on power cable and turn on, wait for a second till Epson L200 be normally.

To download resetter Epson L200 only Here
- Resetter Epson L100
- Resetter Epson L200
- Resetter Epson L800